Vi tilbyder

Trivselsanalyse

Vi tilbyder skræddersyede trivselsanalyser, med efterfølgende effektmåling.

Vi lægger derfor stor vægt på, inden trivselsanalysen gennemføres, at motivere respondenterne i deres besvarelser, via et fysisk ”ølkasse møde”. Her møder vi op på virksomheden og informere / motivere deltagerne omkring analysen, hvilket erfaringsmæssigt har positiv indflydelse på svarprocenten, samt kvaliteten af svarerne.

Flowet i trivselsanalysen er som følger:

Planlægning og forberedelse

 • Udarbejdelse af tidsplan
 • Udarbejdelse af spørgeskema
 • Drøftelse af hvordan trivselsanalysen skal meddeles medarbejdere

Præsentation for målgruppen

 • Orientering om trivselsanalysen til medarbejderne
 • Motivering af medarbejderne mhp. Besvarelse “peptalk”

Gennemførelse

 • Klimaundersøgelse sendes til alle medarbejdere
 • Rykkerprocedure (Venlig påmindelse)
 • Alt relevant data indsamles

Rapportering og fremlæggelse af rapport

 • Rapportgenerering samt analyse af rapporten
 • Præsentation af rapport
 • Rapporten distribueres til medarbejderne

Workshop

 • Gennemførsel af workshop (1 dag)
 • Præsentation af hovedkonklusionerne for målgruppen
 • “could do lister udarbejdes i forhold til udviklingsområderne ifølge trivselsanalysen

Opfølgning

 • Effektmåling cirka 12 måneder senere, Ny analyse
Hvorfor Willcan?
Har du spørgsmål?