Vi tilbyder

Praktisk Gennemslagskraft 2

Hvis du syntes Praktisk Gennemslagskraft 1 gav dig udbytte, så skulle du prøve det ”ny” Praktisk Gennemslagskraft 2.

 

Målgruppe

 • Praktisk Gennemslagskraft 2 er for dig der gerne vil arbejde videre med den udvikling du startede gennem din deltagelse på kurset Praktisk Gennemslagskraft 1.

Kursets indhold

 • Vi arbejder videre efter samme principper som på Praktisk Gennemslagskraft 1. Det betyder masser af hård træning, med direkte personlige tilbagemeldinger.
 • Du vil komme til at arbejde dybere med dine personlige rettigheder.
 • Du vil få træning i disciplinen anerkendende kommunikation.
 • Forandringsparathed. Hvordan bliver jeg selv og mine omgivelser bedre til dette.
 • Du vil få træning i hvordan du kan bruge værktøjerne til at forebygge/reducere skadeligt stress, hos dig selv og hos andre.

Dit udbytte af kurset

 • Du vil får et mentalt vitamintilskud, så du bliver endnu bedre til at håndtere den til tider energikrævende hverdag. Ligesom du oplevede dagene efter 1éren.
 • Du vil få større sikkerhed og træning i brug af værktøjerne fra 1éren, og dermed blive styrket i at tage din plads på en passende måde.
 • Din evne til selvledelse bliver styrket.
 • Du vil have fået et par nye effektive påvirkningsmetoder til at styrke din gennemslagskraft
 • Du vil få et billede af hvordan personer fra dit arbejde, vurdere din praktiske gennemslagskraft.

Kursets opbygning

 • Kurset er et 2 dages internat forløb med maximalt 7 deltagere.
 • Før kurset skal du bede dem som kender dig om at udfylde en 360 graders analyse af dig, hvor de skal vurdere dine styrker og svagheder i din praktiske gennemslagskraft.
 • 1 uge efter kurset vil du blive kontaktet af din personlige træner, som opfølgning på dine mål fra kurset.
 • 1 måned efter at kurset er afsluttet, tilbydes du en personlig coaching med træneren fra kurset, dig selv og eventuelt din nærmeste leder.

Pris

10.900,-