Vi tilbyder

Praktisk Gennemslagskraft 1

Bliv bedre til at få indflydelse, – og styrk dit personlige lederskab!

Målgruppe:

 • Praktisk Gennemslagskraft 1 henvender sig til alle typer medarbejdere – både med og uden ledelsesansvar.
 • Det er både for dig, der er lidt ydmyg og tilbageholdende, og for dig der er dominerende og nogle gange får sagt tingene for kontant og voldsomt. Det kan du her rette op på.!

Dit udbytte af kurset?

 • Gennem en række effektive metoder, lærer du at situationstilpasse din adfærd således du får større indflydelse.
 • Du lærer hvordan du bedst håndterer og skaber positive relationer til forskellige personligheds typer.
 • Du bliver bedre til at sige din mening på en effektiv måde (”svesken på disken”), og få folk til at gøre hvad du beder dem om – første gang.!
 • Du trænes i at begrænse din uhensigtsmæssige adfærd, samt holde hovedet koldt, og bevarer overblikket i pressede og konfliktfyldte situationer.

Undervisningsformen?

 • Kurset er krævende fordi du er meget i centrum og konstant bliver udfordret på din adfærd.
 • En ting er teori, en anden ting er praksis. Det meste af tiden bruger vi derfor på at træne dig i, at praktisere den adfærd, der situationsbestemt giver dig størst indflydelse. Øvelse gør mester.
 • Vi har som træner stor empati og respekt, men vi siger hvad vi mener. I træningen vil du derfor, uden omsvøb, få påpeget svage og stærke sider ved din adfærd og opnåede resultater.
 • Vores direkte tilbagemeldingsform kan ofte give røde kinder, både ved ros og ris, men vores erfaring siger, at du vil blive inspireret og værdsætte denne ærlighed.

Hvad kan du tage med hjem fra kurset?

 • Du får styrket din effektivitet og menneskelige robusthed.
 • Din evne til at skabe endnu mere (selv) respekt og tillid omkring din adfærd, bliver forbedret.
 • Din evne til at samarbejde og skabe positive relationer og dermed nå dine mål, vil blive styrket.
 • Du vil blive oplevet som en person, som alle ved hvor de har, og som nu har modet til at gå ind i enhver relevant dialog. Både den ”hårde” og den ”bløde”.

Før kurset

 • Forud for kurset vil du skulle udfylde en personlighedsprofil, som du får udleveret og gennemgået på kurset.
 • Du skal også forberede en konkret arbejdssituation, som beskriver hvor du gerne vil styrke din gennemslagkraft. Du vil så på kurset blive trænet i at kunne gennemføre denne på dit arbejde – nu med større gennemslagskraft!

Selve kurset

 • 3 dages intensiv internat, hvor der max. vil være 7 deltagere på kurset, hvilket giver meget træningstid til dig, og tryghed til at arbejde med dig selv udenfor din komfort zone.!

Efter kurset

 • 1 uge efter kurset vil du blive kontaktet af din personlige træner, som opfølgning på dine mål fra kurset.
 • 2 måneder efter kurset vil du få en personlig samtale med din træner af 1-2 timers varighed, hvor formålet er at sikre du fortsat får arbejdet med din positive personlige gennemslagskraft.

”Vi er 4 politikere fra FOA Lillebælt som har deltaget i ”Praktisk gennemslagskraft” (hver for sig), Alle har oplevet et meget intensivt og brugbart kursus med god veksling mellem teori og praksis. Specielt DISK profilen vil være et redskab vi sammen vil kunne drage nytte af.

Det kræver at man vil gå aktivt ind i kursusforløbet for at få det ud af kurset som er tiltænkt. Men med Anders Bech ved roret kan man heller ikke andet end være aktiv.

Anders er en ekstrem god menneskekender som han anvender i forløbet.

Jeg kan kun anbefale dette kursus til andre som gerne vil have brugbare værktøjer til at få gennemslagskraft på den positive måde.”

Maiken Madsen, Afdelingsformand, FOA Lillebælt 

 

Pris

17.900,- dkr.

Hvorfor Willcan?
Har du spørgsmål?