Vi tilbyder

Kundeholdningsanalyse

Hvad ved I ikke om Jeres kunder?

Willcan tilbyder at undersøge ovenstående gennem vores kundeanalyse. Vi undersøger de områder som I ønsker afdækket. Det kunne være:

  • Kundernes generelle tilfredshed
  • Hvilke faktorer, der er af (størst) betydning i kundeforholdet
  • Identifikation af de parametre, der gør en forskel
  • Konkret viden om kundens vurdering af produktsortimentet
  • Opfattelsen af jeres serviceniveau

Ikke mindst får I en viden om kundens loyalitet. Er kunden i “sikker havn”? Hvis ikke – hvad kan I så gøre for at fastholde eller udvide kundeforholdet?

Metode

I fællesskab udarbejder vi et spørgeskema. Herefter ringer Willcan til Jeres kunder, og indhenter de informationer I ønsker besvaret. Vi anbefaler telefon interview da det giver den største svarprocent, og samtidig giver store muligheder for at ”spørge mellem linjerne”. Mængden af brugbar information stiger betragtelig her.

Kundeholdningsanalyse

Vi har brugt Willcan til en kundeanalyse, og er positiv overrasket over hvor meget relevant information de har indhentet ved samtalerne med vores kunder. Vi er på baggrund af analysens resultat, blevet opmærksom på faktorer som vi vil rette op på i vores samhandel med vores kunder. Kan kun anbefales.

Morten Hovaldt
Direktør, Complea A/S

Efter Kundeanalysen får I en afrapportering med overskuelige grafer, der giver et hurtigt overblik og mulighed for handling her og nu, kombineret med gode råd til hvordan og hvornår I kan tage action på relevante indsatsområder.

Hvorfor Willcan?
Har du spørgsmål?