Vi tilbyder

Strategisk sparring

En af mine kerneydelse er strategisk sparring, der skal gøre en forskel på langt sigt og om et øjeblik. For mig bygger det strategisk arbejde på en solid viden om organisationens styrker og svagheder, ambitioner og realistiske muligheder. Det handler ikke om at designe overfladiske processer eller alt for konsulentafhængige løsninger. Min praktiske og operationelle natur, gør den strategiske sparring nemt at implementere.  Men jeg ved også, at et eksternt blik og den gennemslagskraft jeg har, kan gøre det meget lettere.

Konkret er min opgave ofte her:

  • Være tovholder på udarbejdelse af strategiplan
  • Løbende være i dialog med virksomheden, for at sikre at strategien også bliver udlevet
  • Hjælpe ejerlederen med, engang imellem, at slippe driften, og betragte virksomheden ud fra et strategisk perspektiv
  • Drøfte og give input til strategiske problemstillinger. Min spidskompetence er her organisatoriske og afsætningsmæssige problemstillinger

Bestyrelsesarbejde

Jeg sidder i dag i en række bestyrelser, og er bisidder i andre. Min opgave er her primært at tilsikre bestyrelsen:

  • Har fokus på fremtid, fremfor fortid. Jeg oplever at der i mange bestyrelser bliver brugt uforholdsvis meget tid på at drøfte nøgletal, altså fortid. Min erfaring er at det giver mere værdi at drøfte fremtid, som vi jo, i modsætning til fortiden, har mulighed for at påvirke.
  • Sikre at direktionen også får den nødvendige fremadrettede strategiske sparring. At være direktør kan være et ensomt job, og sparringen fra bestyrelsen kan derfor være meget givende. Den mangler i nogle bestyrelser.
  • Bidrage med gode ideer og alternative løsninger/ideer til at udvikle/indfri virksomhedens strategiske målsætninger. Jeg er af natur iderig, og har ofte anderledes vinkler på løsning af konkrete problemstillinger.
  • At det ikke bliver en “tantebestyrelse”, men møderne er præget af en konstruktiv kritisk og faktuel tilgang til virkeligheden.
Hvorfor Willcan?
Har du spørgsmål?