Vi tilbyder

Kommunikation og Emotionel intelligens (EQ)

Styrk din emotionelle intelligens og sociale færdigheder

 

Målgruppe:

 • Kurset er for dig der gerne vil blive bedre til at læse og forstå andre mennesker, og dermed styrke din evne til at kommunikere, opbygge og vedligeholde stærke relationer

Lidt om EQ:

 • Emotionel intelligens (EQ) opstår når fornuft og følelser forenes
 • Vi har alle en EQ, men der er forskel på hvor gode vi er til at bruge den i praksis
 • EQ er vigtigere end teknisk kunnen, IQ, analytiske evner og gode ideer, når vi skal samarbejde, kommunikere og skabe relationer til andre mennesker

Dit udbytte af kurset:

 • Indsigt og træning i brug af din EQ i dagligdagen
 • Læring i at motivere og beherske dig selv og dine omgivelser
 • Indsigt og forståelse i egne værdier og drivkræfter
 • Bevidsthed om hvordan EQ kan styrke din kommunikation
 • Bedre til at identificere og håndtere egne og andres følelser

Kursets indhold:

 • Principperne bag emotionel intelligens (EQ)
 • Vigtigheden af at skabe balance mellem de hårde og bløde værdier
 • Hvordan EQ kan styrke din handlekraft og viljestyrke
 • Træning i at kunne stå fast og sige til og fra
 • Metoder til at styrke kommunikationen med mennesker der tænker anderledes end dig selv

Kurset:

 • Kurset har afsæt i Willcans undervisningsmetoder. Derfor er det meget praktisk og træningsbaseret, med øvelser der tager udgangspunkt i din dagligdag
 • Det strækker sig over 2 dages intensiv internat, med max. 8 deltagere, hvilket giver mere træningstid og trygge træningsrammer

Efter kurset: – unikt opfølgningsforløb

For at sikre at ”hverdagen ikke tager over” kan du, hvis du vurderer det vil give dig værdi, koble et effektivt IT baseret opfølgningsforløb på kurset, som ”måler” din udvikling. Opfølgningsforløbet har en varighed på op til 6 måneder, og afsluttes med en rapport, der dokumenterer din udvikling.